Wat is Digitale Transformatie en wat is het niet?

Geschreven door Invisible Puppy
4 min leestijd
19/02/19 10:43

12

Digitale transformatie is duidelijk een van dé buzz-concepten van de laatste jaren. We kunnen zelfs stellen dat het in de meeste organisaties vrijwel dagelijkse kost geworden is.

 Dit blijkt ook uit het 'Worldwide Semi-annual Digital Transformation Spending Guide' rapport1 waarin de prognose wordt gegeven dat organisaties wereldwijd tegen 2022, op jaarbasis, ongeveer 1,97 biljoen Dollar gaan spenderen aan digitale transformatieprojecten. Dat is een samengestelde jaarlijkse groei van 16,7% in de periode 2017-2022. Maar wat is digitale transformatie nu juist? 

Digitale transformatie: betekenisloos concept

Mijn inziens is het concept ‘digitale transformatie’ iets dat erg verwarrend is geworden en in het slechtste geval: betekenisloos.

Hoe is het zover gekomen? En wat betekent het dan wel? Zijn er risico’s aan verbonden om het verkeerd te interpreteren?

Digitale transformatie = platform?

SAP digital transformation platformEen deel van het probleem ligt bij platform-vendors die deze 'catchy' term (mis)bruiken om hun alomvattende platform oplossingen te vermarkten. Laten we daar dus meteen een kanttekening bij maken: digitale transformatie komt niet via de ‘cloud’ of een box-solution. Hoe mooi ze ook mogen voorgesteld worden.

Dat technologie en digitale transformatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat wel buiten kijf. Het is wel niet zo, dat het implementeren van technologie en bijbehorende procesveranderingen één op één gelijk staan aan transformatie.

Modernisering is geen transformatie

Ook moderniseringsprojecten worden regelmatig bestempeld als 'digitale transformatie'. Typische voorbeelden hiervan zijn het omschakelen van on-premise legacy-architecturen naar API-gedreven microservices, lokale systemen naar de ‘cloud' of van IT-ontwikkeling via de watervalmethode naar ‘agile’ en ’scrum'.

Deze veranderingen op zich, definiëren het digitale traject van een organisatie niet. Het gaat hierbij enkel om bestaande constructies aan te passen aan de standaarden van vandaag.

Transformatie vs optimalisatie

Naast modernisering, plaatst men ook digitale optimalisatieprojecten onder de noemer van digitale transformatie. Mobiele apps, chatbots of andere types van digitale services hebben vaker het doel om bestaande diensten te optimaliseren of via andere kanalen aan te bieden, dan te transformeren.

Door het label van ‘digitale transformatie’ voor dergelijke technologie gedreven projecten te gebruiken, is het best logisch dat we niet meer weten waarvoor het concept staat.

Aan de andere kant voelt het soms voor CIO, CTO, CMO’s… dat ze met dergelijke projecten de organisatie aan het transformeren zijn. Temeer ook omdat deze regelmatig veel bloed, zweet en tranen kosten om uitgerold te krijgen. Je moet vaak de rest van de organisatie nieuwe technologie leren appreciëren, workflows en misschien zelfs organigrammen gaan aanpassen. Het is echter niet omdat het aanvoelt als een grote verandering, dat je aan het ’transformeren’ bent (hierbij wil ik ook geen afbreuk doen aan de waarde van dergelijke projecten, die vaak ruimte en resources vrijmaken om juist aan transformatieprojecten te gaan doen).

Digitale evolutie of digitale transformatie?

Zoals je hoort, kan er probleemloos een stevig debat over het onderwerp georganiseerd worden. Persoonlijk beschouw ik de definitie van het ’The Enterprisers Project’ in combinatie met de visie van MIT onderzoeker George Westerman (auteur van onder meer het boek: ‘Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation) als datgene dat het dichtst in de buurt komt op de vraag "Wat is digitale transformatie?".

  • ’The Enterprisers Project’ omschrijft het als volgt: "Digitale transformatie is de integratie van digitale technologie in alle onderdelen van een organisatie, waardoor je manier van werken en hoe je waarde toevoegt aan klanten fundamenteel veranderd. Het is ook een culturele verandering die vereist dat organisaties voortdurend de status-quo uitdagen, experimenteren en zich op hun gemak voelen met falen. 
  • George Westerman - MITWesterman beschrijft het als: "Digitale transformatie is wanneer bedrijven technologie gebruiken om de prestaties of het bereik van een onderneming radicaal te veranderen. Deze moet worden geleid door de CEO en vereist samenwerking tussen afdelingen bij het koppelen van bedrijfsgerichte filosofieën met snelle ontwikkelingsmodellen voor toepassingen.” (bron)

‘The Enterprisers Project’ focust er vooral op dat digitale transformatie doorheen de volledig organisatie gedragen moet worden en wat de culturele vereisten daarvoor zijn. Een innovatie-departement op zich zal het dus niet dragen.

Westerman speelt eerder in op het top-down aspect. Met andere woorden, als het vanuit het management niet gedragen wordt, heeft het weinig kans op slagen. Daarnaast haalt hij aan dat transformatie gelijk staat aan snelheid. Dat is ook wat het woord ’transformatie’ impliceert: een enorme verandering in een gecomprimeerde periode. Mocht het gaan over technologische of digitale veranderingen binnen een organisatie die gradueel over tijd gebeuren, spreken we in mijn opinie eerder over een digitale ‘evolutie’.

Fundamentele radicale verandering = digitale transformatie

Wat beide bovenstaande omschrijvingen wel duidelijk aanhalen is dat radicale en fundamentele veranderingen het resultaat zijn van digitale transformatie. Dat is ook de stelling van Gartner analyst Hung LeHong:

"Kort samengevat behouden we digitale bedrijfstransformatie voor bedrijven die netto nieuwe inkomstenstromen, producten en diensten en bedrijfsmodellen nastreven," zegt LeHong. Dit kan onder meer het creëren zijn van nieuwe digitale bedrijfseenheden of acquisities zijn. Soms kunnen de nieuwe bedrijfsmodellen leiden tot ondernemingen in aangrenzende markten of nieuwe industrieën" (bron).

Digitale disruptie

Digital Disruption - by Freetown Pitch NightEén ding is zeker. Als de digitale transformatieprojecten in jouw organisatie eerder onder de bovenstaande noemers van modernisering, optimalisatie of evolutie vallen, wees dan extra op je hoede voor digitale disruptie binnen jouw sector.

Draai jezelf geen rad voor de ogen: als het geen radicaal andere of fundamenteel verschillende uitkomst heeft, in vergelijking met de huidige stand van zaken van jouw organisatie of binnen de industrie waar je actief bent, valt het waarschijnlijk niet onder de noemer ’transformatie’.

En juist daar zit hem het risico, maar tegelijk ook een opportuniteit.

Samen sparren over digitale transformatie? Of wil je bijleren over één van de vele digitale marketing aspecten? Bekijk dan zeker eens onze Puppy Academy.

Jonas Verhaeghe

 

1: 'Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide' rapport, International Data Corporation (IDC), november 2018.

Ontvang de laatste marketingupdates