Wat betekent de versnelde digitale disruptie voor jouw marketingstrategie?

Geschreven door Jeroen Meuleman
3 min leestijd
11/07/24 11:30

Op 20 juni 2024 organiseerde Invisible Puppy de ‘Digital Disruption Day’ in Gent voor een publiek van geïnteresseerde klanten, kennissen en collega’s van zusterbedrijven uit de +KOO-cluster. Deze blogpost is deel 1 van 5 van de neerslag van wat er allemaal gezegd werd: de openingspresentatie van Tom De Baere.

De versnelde disruptie en/in digitale marketing

Technologie evolueert steeds sneller - elke nieuwe doorbraak is gebouwd op de vorige. Een goed voorbeeld is hoe decennia van groei in rekenkracht van chips de huidige generatie computersystemen in staat stellen om onafhankelijk te leren, en die systemen doen dat veel sneller dan een menselijk brein ooit zou kunnen.

Ook de adoptie van nieuwe technologieën versnelt bij elke nieuwe stap. Waar de grote massa er 37 jaar over deed om elektriciteit te omarmen en internet er 17 jaar over deed, had AI er minder dan een jaar voor nodig. De impact op werk zal er snel zijn en zal onherroepelijk zijn. Sam Altman, de CEO van OpenAI (de makers van ChatGPT), zegt meer specifiek dat AI een impact zal hebben op “95% van de marketingmensen.” Wie zich tegen AI verzet, zal een verloren strijd voeren, net als leraars wiskunde die in de jaren ‘70 en ‘80 boos waren op zakrekenmachines.

Versnelde adoptie van opeenvolgende technologische doorbraken.

Dalend internetverkeer, slinkende interfaces

Als digitale marketeer je publiek bereiken gebeurt de laatste 20 jaar via de alom gekende ‘gatekeepers’: Google, Meta (met Facebook, Instagram en WhatsApp), Amazon, Apple en Microsoft. Maar apps en websites worden door AI minder belangrijk. Waarom zou je nog op zoekresultaten in Google klikken als je via ChatGPT direct een antwoord kan krijgen op je vraag? Men schat dat websites 20 tot 30% minder bezoekers zullen ontvangen in de nabije toekomst. Deze evolutie gaat hand in hand met het slinken van traditionele interfaces. Spraak en beweging zijn al bezig aan een opmars ten nadele van tekstuele inputs.

AI voor iedereen

Door AI zakt ook de kost voor software - niet alleen is de dalende prijs typisch voor de evolutionaire curve van technologieën (denk bijvoorbeeld aan de prijsevoluties van zonnepanelen of DNA-technologieën vanaf hun beginpunt tot nu), het democratiseert de toegang tot veel niches. Je kan met AI als leek snel grafische content creëren, websites bouwen en zelfs marketingstrategieën laten bedenken. Ook deze evolutie lijkt onomkeerbaar, en nog versneld door de intense concurrentie tussen de techreuzen. OpenAI, Google, Meta en anderen willen allemaal een deel van de koek.

De nieuwe poortwachters

Er zijn ook effecten van een tweede orde. Doordat plots iedereen content kan gaan maken, zal er een explosie zijn aan content. Het volume data dat de mensheid genereert, dat nu al stratosferisch is, zal met lichtjaren toenemen. Omdat we bedolven zullen raken onder content, zal er echter al snel contentmoeheid optreden, wat de nood zal oproepen aan nieuwe filters en poortwachters. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit influencers, bots en chatinterfaces.

Herzie je marketingstrategie

Als marketeer is het cruciaal om nu al je strategie te herzien. Het wordt moeilijker om mensen te bereiken, niet alleen door het dalende belang van de traditionele kanalen, maar ook door striktere privacyregels. Bijvoorbeeld het belang van bots en API’s (softwarepakketten die verschillende apps met elkaar “laten praten”) in marketing kan fors winnen aan belang als alternatief. Een peiling van consultancygigant Deloitte onder CMO’s leert ons dat martech momenteel 20% van het marketingbudget opslorpt, maar dat dit tegen 2029 zal stijgen naar 31%. Tegelijkertijd blijft het belangrijker dan ooit om in te zetten op klantenretentie als fundament voor een duurzame groei. Investeren in martech heeft weinig zin als je enkel denkt op de korte termijn.

AI voor iedereen

De snelle veranderingen in digitale marketing, aangedreven door nieuwe technologieën zoals AI, vragen om een frisse blik op je strategie. Traditionele kanalen zoals Google en Facebook verliezen terrein, terwijl nieuwe, efficiënte technologieën steeds toegankelijker worden. Dit biedt zowel uitdagingen als kansen.

Het is belangrijk om vooruit te kijken en in te spelen op nieuwe trends, zoals de opkomst van AI en de afname van traditionele interfaces. Door flexibel te blijven en je strategie voortdurend aan te passen, kun je niet alleen overleven, maar ook floreren in deze dynamische marketingwereld.

Ontvang de laatste marketingupdates